На главную

Игры интеллекта

разделы

в начало / официоз / регламент клуба

реклама


новости
наши игры
• vb
• золотой гроб
• турниры
официоз
результаты
городок
• творчество
• фотки
• галерея
наши проекты
ссылки
Rambler's Top100
Загальні положення

1.1 Клуб є об'єднанням зацікавлених осіб, які розділяють принципи інтелектуального руху і бажають до нього приєднатися.

1.2 Клуб є первинним об'єднанням осіб і входить в КОЛІР на правах повноправного члена.

1.3 Клуб може бути двох видів: заснований на базі навчального закладу (школи, вузу) та загальний.

1.4 Прийняття клубу в КОЛІР здійснюється за рішенням Правління Ліги.

1.5 У випадку прийняття Клубу в КОЛІР, Клуб отримує сертифікат відповідного зразка, який посвідчує колективне членство в КОЛІР.

1.6 Рішення Правління КОЛІР про прийняття чи неприйняття клубу приймається не пізніше одного місяця з дня подачі заяви на вступ.

1.7 Клуб є самоврядною структурою, має право самостійно обирати свої керівні органи та делегувати свого представника до Ради КОЛІР.

1.8 Клуб має право проводити акції, змагання, заходи та ін., а також проводити чемпіонати клубу, переможці, яких мають право брати участь в офіційних змаганнях, які проводяться під егідою КОЛІР.

1.9 Клуб має право отримувати організаційну, методичну, матеріальну та іншу допомогу від КОЛІР, в свою чергу КОЛІР має право звертатися до клубу за допомогою в межах можливостей Клубу.

Члени Клубу

2.1 Членство у Клубі є індивідуальним.

2.2 Вік індивідуальних членів Клубу не обмежується (якщо інше не передбачено нормативними документами Клубу).

2.3 Прийом членів здійснює керівний орган Клубу на підставі письмової заяви кандидата, поданої на ім'я керівника Клубу. Членство в Клубі не виключає членства в інших громадських об'єднаннях.

2.4 Члени Клубу мають право:
- брати участь у діяльності Клубу;
- обирати та бути обраним до керівних органів Клубу;
- вносити на розгляд керівних органів будь-які питання, пов'язані з діяльністю Клубу;
- створювати свої команди або бути учасником тієї чи іншої команди.

2.5 Члени Клубу зобов'язані:
- дотримуватися принципів нормативних документів Клубу;
- брати активну участь у діяльності Клубу;
- виконувати рішення керівних органів Клубу.

2.6 Членство в МО КОЛІР припиняється на підставі подання письмової заяви до керівного органу Клубу.

Організаційна структура та керівні органи Клубу

3.1 Вищим керівним органом Клубу є збори, що скликаються у разі необхідності не рідше одного разу на рік.

3.2 Позачергові збори можуть бути скликані за рішенням виконавчого органу або керівника Клубу.

3.3 Збори правомочні, якщо в їх роботі бере участь більше Ѕ членів Клубу. Рішення приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням.

3.4 Збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Клубу.

3.5 До виняткової компетенції Зборів належать:
- затвердження планів роботи Клубу та звітів про їх виконання;
- затвердження звіту керівника Клубу;
- затвердження символіки Клубу;
- прийняття рішення про припинення діяльності Клубу.

3.6 До складу виконавчого органу Клубу входить: керівник Клубу, його заступники, члени виконавчого органу.

3.7 Засідання виконавчого органу проводяться не рідше одного разу на півроку та є правомочними за участю більше 50% його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх.

3.8 Виконавчий орган Клубу:
- організовує скликання зборів та визначає порядок денний;
- організовує виконання рішень зборів та керівних органів Клубу;
- здійснює керівництво поточною роботою;
- вирішує інші питання, крім тих, що належать до компетенції Зборів.

3.9 Керівник Клубу:
- очолює виконавчий орган Клубу;
- забезпечує виконання рішень керівних органів Клубу;
- представляє Клуб в Раді КОЛІР.

3.10 Заступники керівника Клубу виконують функції керівника Клубу під час його відсутності, а також функції, покладені на них виконавчим органом.

Президент МО Колір
В.Талашкевич


версия для печати   


TBN.ru
TBN.ru

статистика


Rambler's Top100
 
© gib-kr 2003. Design by wasp О сайте | Карта сайта | Пишите нам |
 
Hosted by uCoz